Güvenlik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu İç ve Dış Mekan Güvenlik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni (“aydınlatma metni”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ise Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda veri sorumlusu Baransel Grup Emlak Turizm Otomotiv İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi (buradan sonra “Baransel Grup” olarak anılacaktır) olup; şirket merkezinde, şubelerimizde, iletişim binalarımızda ve Baransel Grup levhasının tarafımızca kullanıldığı her yerde binalarda, binaların ana giriş kapılarında, dış cephelerinde, lobilerde, resepsiyon ve consierge alanlarında, restoranlarda, bar ve toplantı salonlarında, katlarda ve koridorlarda, otoparklarda, asansörlerde, misafir genel alanlarında güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina ile çevre güvenliklerinin sağlanması amaçlarıyla görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır.

Aynı şekilde kiralanan taşınmazların dış mekanlarında, bahçelerinde ve çevresinde de güvenlik kayıtları görüntülü ve sesli olarak yapılmaktadır.

Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

KVKK’nın 5. maddesi kapsamında kanunen açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesini zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılmak suretiyle yapılan kayıtlar Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metninde (www.tatilvillam.com/KVVK) yer aldığı ve işbu aydınlatma metninde yer aldığı üzere elektronik ve sanal ortamlarda kaydedilmekte, saklanmakta ve güvenlik birimlerimiz tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıklar hallerinde ve mer’i mevzuat hükümleri dairesinde yazılı talepte bulunulması halinde ilgili adli makamlar ve/veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Aydınlatma metninde yer aldığı üzere, KVVK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınız saklı olup, konu ile ilgili taleplerinizi Menteşe Mah. Şehitler Cad. Olivium Apartları No:A-1 Kalkan Kaş/Antalya adresine yapılacak yazılı bildirim ve/veya [email protected] adresine yapılacak elektronik bildirim ile yapabilirsiniz.

 

 

İletişim
Beni Ara